Vinkit tilitoimiston valintaan

Vinkit tilitoimiston valintaan

Yrittäjän kannattaa ottaa tilitoimisto tai kirjanpitäjä hoitamaan kirjanpitoa, jotta hän voi itse keskittyä tulojen hankkimiseen. Yritysneuvojana törmään liian usein yrittäjänalkuihin, jotka haluavat ”säästää” kirjanpidossa ja tehdä kaiken itse. Tämä valitettavasti johtaa usein kalliisiin virheisiin ja unettomiin öihin.  Hyvä kirjanpitäjä onkin yrittäjän yksi tärkeimmistä kumppaneista, joka säästää yrittäjän omaa arvokasta aikaa, tuo mielenrauhaa ja auttaa kehittämään yritystoimintaa.

Yleensä tilitoimistot ovat lakisääteisen kirjanpidon, arvonlisäverotuksen ja yritysverotuksen asiantuntijoita. Tilitoimisto voi tarvittaessa hoitaa myös palkanlaskennan ja palkkakirjanpidon. Pienelle yritykselle on tärkeää myös kassavirran suunnittelun asiantuntemus. Kirjanpitäjän ammattitaito ja sen jatkuva kehittäminen ovatkin tärkeitä seikkoja tilitoimistoa valittaessa. Taloushallintoliiton tilitoimistolle myöntämä auktorisointi sekä kirjanpitäjän KLT-tutkinnot antavat luotettavaa osviittaa ammattitaidosta, mutta erinomaista palvelua voi toki saada näiden ulkopuoleltakin.

Tilitoimiston valintaan ja palvelujen vertailuun kannattaa varata riittävästi aikaa. Useimmiten kirjanpitäjä löytyy omien verkostojen ja suositusten kautta, mutta apua kartoitukseen kannattaa pyytää myös paikallisesta Uusyrityskeskuksesta. Tilitoimistoneuvotteluissa kannattaa selvittää mm. mitä palveluita tilitoimistolta tarvitsee, tunteeko kirjanpitäjä toimialaa, onnistuuko sähköinen taloushallinto ja mitä se voisi yrittäjälle tarkoittaa, mistä tilitoimiston lasku muodostuu, miten kirjanpitäjä on tavoitettavissa, entä jos hän sairastuu tai vaihtaa työpaikkaa? Tärkeää on varmistaa myös, että henkilökemiat toimivat ja yrittäjä saa vastaukset kysymyksiinsä selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä. Valintatilanteessa kannatta lisäksi miettiä mitä lisäpalveluita yritys tarvitsee tulevaisuudessa, jos yritystoiminta lähteekin nopeasti kasvamaan.

Tilitoimiston vaihto koetaan usein työlääksi ja pelkän hinnan perässä ei kannata juosta. Halvin ei välttämättä ole paras vaihtoehto. Tilitoimistoa valittaessa on hyvä pitää mielessä, että yrittäjä on lopulta vastuussa myös tilitoimiston tekemän kirjanpidon oikeellisuudesta. Siksi yrittäjän tulee ymmärtää yrityksen taloudenpidosta edes perusasiat ja olla myös itse aktiivinen tilitoimistoon päin. Taloushallinnon alalla pitkät asiakassuhteet ovat hyvin yleisiä ja koko yrityksen elinkaaren tunteminen koetaan usein molemminpuoliseksi eduksi. Hyvä tilitoimisto tai kirjanpitäjä ei siis ole vain yrityksen lakisääteisen kirjanpidon hoitaja vaan parhaimmillaan tärkeä yritystoiminnan sparraaja ja auttaja.

Anu Lehtola toimii yrittäjyysasiantuntijana Ensimetrissä. Hänellä on useiden vuosien kokemus alkavien yrittäjien neuvonnasta. Neuvonnan tuloksena on syntynyt lukuisia kannattavia ja pitkäaikaisia yrityksiä Pirkanmaalle, myös nopeaan kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtääviä yrityksiä. Ajanvaraukset ja lisätietoja www.ensimetri.fi

 

Top

Nuorten kesäyrittäjyys 2024

X