AJANKOHTAISTA

30.11.2018 

Alkavan yrittäjän Ensimetri-palvelut siirtyvät Tampereen kaupunkiseudun yrityspalvelut Oy:lle

Pirkanmaalaisia yrittäjiä palvelevan Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry:n Ensimetri-palvelut siirtyvät 1.12.2018 alkaen Tampereen kaupunkiseudun yrityspalvelut Oy:lle. Jo 25 vuoden ajalta tutuksi tulleet uuden yrittäjän palvelut säilyvät ennallaan ja asiakkaita palvelee jatkossa sama tuttu henkilökunta. Nyt taustalla on myös vakaa rahoituspohja.

”Tampereen kaupunkiseudun yrityspalvelut Oy:n palveluiden ytimenä ovat Ensimetri-palvelut, jotka siirretään uudelle yhtiölle sellaisenaan. Samalla lisätään myös yrittäjän kasvutaipaleen palveluntarjontaa ja resursseja toiminnan kehittämiseen”, kertoo puheenjohtaja Heikki Salo Tampereen kaupunkiseudun yrityspalveluista.

Ensimetri-palvelua on 25-vuotisen historiansa ajan toteutettu määräaikaisilla hankerahoituksilla. ”Olemme jo jonkin aikaa hakeneet toiminnallemme vakaata rahoituspohjaa ja nyt sellainen on löytynyt. Vakaa rahoituspohja turvaa yrittäjäksi aikoville suunnatut palvelut sekä mahdollistaa resurssit uudentyyppisten palveluiden kehittämiseen yrittäjäksi aikovien tarpeiden mukaan”, sanoo Ensimetrin kehittämispäällikkö Kaj Heiniö.

Liiketoiminnan siirtyminen Tampereen kaupunkiseudun yrityspalvelut Oy:lle ei aiheuta näkyviä muutoksia Ensimetrin asiakkaiden tai henkilöstön suuntaan: uusyrityskeskuskonseptiin pohjautuvat palvelut säilyvät ennallaan ja niitä kehitetään ja monipuolistetaan entisestään, ja palvelun laadun takaa tulevaisuudessakin osaava, tuttu henkilökunta. Ensimetri-neuvonta perustuu laajaan yritystoiminnan asiantuntijaverkostoon. Asiantuntijaverkostoa laajennetaan ja monipuolistetaan muuttuvien neuvontatarpeiden mukaan. Tämä tarkoittaa mm. toimialaosaamisen vahvistamista useilla yritystoiminnan alueilla. Yrityksen perustamisesta kiinnostuneille henkilöille neuvontapalvelut tehdään entistä helpommin saavutettaviksi.

Ensimetri toimii 14 eri toimipisteessä ja auttaa yrittäjäksi aikovia koko Pirkanmaalla. Neuvontaa on 25 vuoden aikana saanut jopa 44 400 asiakasta ja Ensimetrin avulla perustettuja yrityksiä on yli 16 000. Niistä yli viisi vuotta toimineita on 80 prosenttia, kun kaikista Suomessa perustetuista yrityksistä yli puolet ei näe kolmatta ikävuottaan. Tänä vuonna Ensimetrissä on käynyt jo noin 1800 asiakasta ja vuoden aikana on perustettu noin 750 uutta yritystä.

Ensimetrin neuvontapalveluille on myönnetty ensimmäisenä Suomessa ISO 9001/2015 -laatusertifikaatti. Asiakkaiden apuna ja toiminnan selkärankana on yritysneuvojien lisäksi 180 yrityselämän asiantuntijaa, jotka auttavat yrittäjiä alkumetreillä ja sparraavat suunnitellun yritystoiminnan elinkelpoisuutta.

Lisätietoja:

Tampereen kaupunkiseudun yrityspalvelut Oy

Kaj Heiniö, kehittämispäällikkö, p. 050 371 5030
kaj.heinio@ensimetri.fi

Heikki Salo, puheenjohtaja, p. 0400 623 232
heikki.salo@hssc.fi

15.10.2018

Uusyrityskeskus Ensimetrissä nuorten perustamien yritysten osuus on kasvanut tänä vuonna

Syyskuun loppuun mennessä perustettiin Uusyrityskeskus Ensimetrin kautta 636 uutta yritystä. Perustamistahti on samaa luokkaa kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Sen sijaan nuorten yrittämisaktiivisuus on kasvanut edellisvuodesta kuusi prosenttia. Yrittäjiksi aikovista 56 prosenttia oli alle 36-vuotiaita ja 17 prosenttia 15-25 -vuotiaita.

Tammi-syyskuun aikana Uusyrityskeskus Ensimetrissä arvioitiin yhteensä 1167 uutta yritysideaa ja autettiin yli tuhatsata yrittäjäehdokasta yritysidean kehittelyssä. Asiakaskäyntejä yritysneuvojien luona oli tänä aikana yli 2000 ja saman verran asiakkaita ohjattiin myös eri asiantuntijoiden pakeille sparraamaan suunnitellun yritystoiminnan elinkelpoisuutta. Ensimetrin laaja asiantuntijaverkosto toimii yrittäjiksi aikovien hyvänä harjoitusvastustajan ennen yritystoiminnan käynnistämistä.

– Uusia yrityksiä syntyy Ensimetri kautta nyt entistä tehokkaammin. Neuvontaan tullaan selvästi aiempaa valmiimpien ideoiden kanssa eikä neuvontaa näin ollen tarvita niin paljon yhtä asiakasta kohden, toteaa Ensimetrin kehittämispäällikkö Kaj Heiniö.

Ensimetrissä nuorten osuus on suurempi kuin maassa keskimäärin. Alle 36-vuotiaiden osuus kaikista yrityksen perustaneista oli vuoden alkupuoliskolla 56 prosenttia. Eniten yrityksiä maassamme perustivat tammi-syyskuussa 26-30-vuotiaat, joiden osuus kaikista yrityksen perustaneista oli 40 prosenttia.

– Nuorille yrittäjäksi ryhtyminen ei ehkä ole enää niin suuri päätös kuin vanhemmille sukupolville, eivätkä nuoret ajattele, että yrittäjyyden tarvitsisi olla loppuelämän ratkaisu. Nykyään yrittäjyyteen suhtaudutaan paljon aiempaa myönteisemmin ja toisaalta digitalisaatio ja kansainvälistyminen ovat tuoneet yrittäjyyteen paljon uusia mahdollisuuksia, kertoo Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Jari Jokilampi.

Ikäjakauman toisessa päässä yrittäjyysaktiivisuus sen sijaan vähentyi. Kun vuoden 2017 tammi-syyskuussa yli 65-vuotiaiden osuus yrityksen perustaneista oli uusyrityskeskuksissa 2,9 prosenttia, oli vastaava luku vuonna 2018 enää 1,5 prosenttia.

Lisätietoja:

Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry

Kaj Heiniö, kehittämispäällikkö, p. 050 371 5030

kaj.heinio@ensimetri.fi

Uusyrityskeskus Ensimetri tarjoaa maksutonta ja luottamuksellista yritysneuvontaa alkaville yrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville. Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry:n taustatukena on yli 150 yrityselämän asiantuntijaa ja 137 yritysjäsentä. Uusyrityskeskus Ensimetrin neuvonnalla on ISO 9001:2015 -laatusertifikaatti. Laatukriteerit edellyttävät, että kahden vuoden kuluttua yli 90 prosenttia ja viiden vuoden kuluttua vähintään 80 prosenttia uusyrityskeskusten kautta toimintansa aloittaneista yrityksistä on edelleen toiminnassa. Suomen Uusyrityskeskukset ry on paikallisten uusyrityskeskusten yhteistoimintajärjestö. www.uusyrityskeskus.fi

VARAA AIKA ENSIMETRIIN

Neuvonnassa pääset juttelemaan yritysneuvojan kanssa ajatuksistasi ja ideoistasi. Saat arvion yritysideasi kannattavuudesta sekä kehitysehdotuksia liikeideaasi ja toimintasuunnitelmaasi. Tarvittaessa pääset hyödyntämään laajaa ja luotettavaa asiantuntijaverkostoamme. Neuvontamme on aina luottamuksellista!

Top