OSUUSKUNTA

Osuuskuntaneuvonta on tarkoitettu sekä osuuskunnan perustamista että osuuskuntaan liittymistä miettiville.

Neuvonnassa käydään läpi osuuskunta yritysmuotona, soveltuminen asiakkaan/asiakkaiden suunnittelemaan liiketoimintaan, osuuskunnan perusperiaatteet ja toimintatavat, osuuskunnan hallinto, varojen jako ja oman pääoman keräämisen tavat. Lisäksi liiketoimintamallin edellyttämä muu lainsäädäntö, kuten mahdolliset luvat, henkilöjäsenten asema ja työsuhteen perusteet, verotus ym.

Perustamisessa tarvittavat paperit, osuuskunnan sääntöjen sisällöt ja sääntöjen tekeminen. Neuvonnan tavoitteena on saada osuuskunnan liiketoiminta vahvalle pohjalle.

Osuuskuntaan liittymistä miettivälle neuvonta sisältää samat osuuskunnan perusperiaatteiden selvittämisen, mutta myös mitä erityisesti on huomioitava liittyessä valmiiseen liiketoimintaan ja millä asioilla on merkitystä asiakkaan omassa tilanteessa. Lisäksi asiakas saa tietoa toimivista osuuskunnista, joita voi kontaktoida.

Top