MATERIAALIPANKKI

MATERIAALIPANKKI

Materiaalipankkiin on kerätty hyödyllistä tietoa yrityksen alkuvaiheisiin ja liiketoiminan eri osa-alueisiin liittyen.

Suosittelemme esimerkiksi aloittamaan Yrityksen perustamisoppaasta ja tutustumaan liiketoimintasuunnitelmapohjaan. Näiden avulla pääset konkreettisesti aloittamaan liikeideasi jalostamisen. Näiden lisäksi sivulta löytyy runsaasti erilaista informaatiota ja hyödyllistä tietoa eri aiheista.

Ja jos kaipaat henkilökohtaista neuvontaa, varaa aika yrittäjyysasiantuntijallemme tästä!

YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS / Becoming an Entrepreneur in Finland

Menestyksekäs liiketoiminta edellyttää velvollisuuksien täyttämistä ja motivaatiota työhön. Joskus yrittäjyys voi tuntua yksinäiseltä. Siksi on tärkeää, että yrittäjyys lähtee kovasta halusta tehdä työtä. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa lyhyt katsaus yrittäjyyteen sekä toimia alustavana ja ohjaavana oppaana aloittavalle yrittäjälle.

LATAA OPAS, Suomi 2022

LATAA OPAS, selkokielellä Suomi

DOWNLOAD the guide in English 2022

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMAPOHJA

Liiketoimintasuunnitelma (LTS) on yrityksen toiminnan punainen lanka dokumentoituna. Sen laatiminen ja muokkaaminen on ajankohtaista perustamis-, kehittämis- ja muutosvaiheissa. Dokumentti tarjoaa rungon suunnittelulle, viestittää ajatukset yrityksen toiminnasta sidosryhmille sekä pistää miettimään tulevaisuutta.

OMA YRITYS-SUOMI LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

UUSYRITYSKESKUKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

YRITYSTULKKI

Start

STARTTIRAHA

Starttirahan tarkoituksena on edistää uuden yritystoiminnan syntymistä ja henkilön työllistymistä. Ennen starttirahan myöntämistä selvitetään, onko yrittäjyys sopiva työllistymisvaihtoehto. Huomioithan, että starttirahaa ei voi myöntää yritystoiminnan aloittamisen jälkeen.

LUE LISÄÄ

OSUUSKUNNAN PERUSTAJAN OPAS

Opas on tarkoitettu erityisesti osuuskunnan perustamista harkitsevalle tai sitä jo suunnittelevalle. Oppaasta on hyötyä myös jo toimintansa aloittaneelle osuuskunnalle. Osuuskunnan perustajan opas on hakuteos osuuskuntien neuvojille, tilitoimistoille, kehittäjille ja kaikille, joita osuuskunta yritysmuotona kiinnostaa tai koskee.

LUE LISÄÄ

SIVUTOIMINEN YRITTÄJYYS

Sopiva muoto toimia yrittäjänä, silloin kun olet palkansaaja, opiskelija tai eläkeläinen ja kun toimintasi on osa-aikaista tai kausiluontoista.

LUE LISÄÄ

YRITTÄJÄKSI SUOMEEN

Elinkeinorakenteen ja työmarkkinoiden voimakkaan muutoksen myötä yrittäjyys on jatkuvasti yhä tärkeämpi työllistymysväylä myös maahanmuuttajille.

LATAA OPAS

IMMIGRANT ENTREPRENEURS

How to become an entrepreneur in Finland?

DOWNLOAD GUIDE

KEVYTYRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS

Kun olet työtön tai työskentelet osa-aikaisesti, voit hakea työttömyysetuutta toimeentulosi tueksi. Etuuden maksamisen edellytykset ja rajoitukset riippuvat siitä, oletko palkansaaja vai yrittäjä. Kun työskentelet kevytyrittäjänä, voit olla kumpi vain!

LUE LISÄÄ

OPAS VERKKOKAUPAN PERUSTAMISEEN

Opas tarjoaa hyödyllistä perustietoa kaikille verkkokauppaa suunnitteleville ja verkkokauppaansa kehittäville yrityksille.

LATAA OPAS

TYÖSUHTEESSA VAI YRITTÄJÄ?

Palkkaa saat, jos olet työsuhteessa työn teettäjään. Jos taas olet yrittäjä ja teet työn toimeksiantosuhteessa, saamasi maksu on työkorvausta.

LUE LISÄÄ

OSUUSKUNTAOPAS

Yritysmuotona osuuskunta sopii etenkin pienyritystoimintaa aloittaville; toimialana voi olla matkailu, kulttuuritarjonta, sijoitustoiminta, it-ala tai vaikkapa hoivapalvelu.

LATAA OPAS

FRANCHISINGYRITTÄJYYS

Kiinnostaako sinua yrittäjyys, mutta kantava yritysidea puuttuu?

LUE LISÄÄ

OSAKEYHTIÖN PERUSTAMISPAKETTI

Osakeyhtiö yhtiömuotona vaatii osaamista, huolellisuutta ja taloudellisia panostuksia. Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi henkilö eikä osakkaiden lukumäärää ei ole rajoitettu. Perustamiseen kuuluvat mm. perustamissopimuksen laatiminen, kaupparekisteriin ja viranomaisrekistereihin ilmoittaminen, perustamiseen liittyvä hallinnollinen dokumentointi, yrityksen sisäinen organisoituminen ja asiointi pankin kanssa.

LATAA OPAS

Y-LOMAKKEET

Y-LOMAKKEET

Y-lomakkeet ovat yritystoiminnan aloittamiseen, muutoksiin tai lopettamiseen liittyviä välttämättömiä dokumentteja, joita käytetään asiointiin rekisteriviranomaisten kanssa. Uusi yritys tulee ilmoittaa kaupparekisteriin ja verohallintoon perustamisilmoituslomakkeilla. Me autamme sinua samoilemaan lomakeviidakossa!

LUE LISÄÄ

ytj

YRITYS- JA YHTEISÖTIETOJÄRJESTELMÄ YTJ

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) on PRH:n ja Verohallinnon yhteinen palvelu. Kun teet ilmoituksen YTJ-palvelussa, tiedot välittyvät PRH:n kaupparekisteriin ja säätiörekisteriin sekä Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin.

LUE LISÄÄ

yrittajantietosuojaopas

YRITTÄJÄN TIETOSUOJAOPAS

Tietosuoja-asetus tulee voimaan toukokuussa 2018. Siitä alkaen henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista. Tämä ohje auttaa yrittäjiä toimimaan uuden tietosuojalain mukaisesti.

LATAA OPAS

TIETOTURVAOPAS YRITYKSILLE

Keskuskauppakamari tarjoaa tämän Kansainvälisen kauppakamarin (International Chamber of Commerce, ICC) tuottaman Tietoturvaoppaan yrityksille kaikkien suomalaisten toimijoiden käyttöön. Opas on suunnattu yritysten omistajille, henkilöstölle ja johtajille – ei ainoastaan IT-tiimeille – ja sitä voi jakaa myös yritysten toimitusketjun kumppaneille.

LATAA OPAS

OHJEITA BISNEKSEN OSTAJALLE

Tällä oppaalla on kaksi tarkoitusta. Oppaan avulla voit jäsentää omaa ajatteluasi sekä selkiyttää terminologiaa ja ajatusmaailmaa, joka yrityksen ostamiseen liittyy. Opas antaa sinulle myös käytännön ohjeita ja esimerkkejä yrityskaupan toteutukseen. Koska valtaosa yrityksen myyjistä on myymässä yritystään ensimmäistä kertaa, palvelee opas myös myyjiä heidän valmistautuessaan
kohtaamaan yrityksensä ostajia.

LATAA OPAS

PK-YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSOPAS

Omistajanvaihdokset ovat osa yrityksen luonnollista elinkaarta. Ihminen ei ehkä elä ikuisesti, mutta yrityksen eliniälle ei ole teoreettista ylärajaa. Toimivan yrityksen jatkon turvaaminen on sekä talouden, työntekijöiden että yrittäjän itsensä kannalta tärkeää. Yrityskauppa voi olla myös yrityksen perustamista turvallisempi ja helpompi tapa yrittäjäksi ryhtymiselle.

LATAA OPAS

TYÖNANTAJUUS – TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN

Kun suunnittelet rekrytointia, pyri arvioimaan täsmällisesti, mihin tarpeeseen tai tehtäviin yrityksessäsi tarvitaan lisää työvoimaa. Huomioi myös, että uudesta työntekijästä koituu palkkakustannusten lisäksi muita maksuja.

LUE LISÄÄ

TOIMIALARAPORTIT

Toimialapalvelu on työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijatoiminto, joka kokoaa, analysoi ja välittää tietoa liike-elämän toimintaympäristöstä yritysten ja toimijoiden päätöksenteon pohjaksi.

LUE LISÄÄ

TOIMIALA ONLINE TIETOPALVELU

Toimiala Online on työ- ja elinkeinoministeriön ja KEHA-keskuksen ylläpitämä tietopalvelu, joka sisältää tilastoja ja ennusteita yritystoiminnan, talouden ja työllisyyden kehityksestä.

LUE LISÄÄ

Aineettomanomaisuudenhuolto

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

Aineettoman omaisuuden huoltokirjan avulla voit käydä läpi yrityksesi aineetonta omaisuutta, miettiä sopivia suojauskeinoja ja arvioida yrityksesi ainettoman omaisuuden hallinnan ajan tasaisuutta. Kun aineeton omaisuus on suojattu hyvissä ajoin ennen tuotteen tuloa markkinoille, vältyt ikäviltä yllätyksiltä myöhemmin.

LUE LISÄÄ

RESTAURANT BUSINESS

This guide includes practical advice to make the first steps of your
business easier. Starting a cafe or restaurant is a long journey, during
which you will face many obligatory responsibilities regarding regulations, rules, permits and authorities

 

READ MORE

VARAA AIKA ENSIMETRIIN

Neuvonnassa pääset juttelemaan yritysneuvojan kanssa ajatuksistasi ja ideoistasi. Saat arvion yritysideasi kannattavuudesta sekä kehitysehdotuksia liikeideaasi ja toimintasuunnitelmaasi. Tarvittaessa pääset hyödyntämään laajaa ja luotettavaa asiantuntijaverkostoamme. Neuvontamme on aina luottamuksellista!

Top