fbpx

MATERIAALIPANKKI

Yrittäjyyden keskipitkä oppimäärä

MATERIAALIPANKKI

Materiaalipankkiin on kerätty hyödyllistä tietoa yrityksen alkuvaiheisiin ja liiketoiminan eri osa-alueisiin liittyen.

Suosittelemme esimerkiksi aloittamaan Yrityksen perustamisoppaasta ja tutustumaan liiketoimintasuunnitelmapohjaan. Näiden avulla pääset konkreettisesti aloittamaan liikeideasi jalostamisen. Näiden lisäksi sivulta löytyy runsaasti erilaista informaatiota ja hyödyllistä tietoa eri aiheista.

Ja jos kaipaat henkilökohtaista neuvontaa, varaa aika yrittäjyysasiantuntijallemme tästä!

YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS / Becoming an Entrepreneur in Finland

Menestyksekäs liiketoiminta edellyttää velvollisuuksien täyttämistä ja motivaatiota työhön. Joskus yrittäjyys voi tuntua yksinäiseltä. Siksi on tärkeää, että yrittäjyys lähtee kovasta halusta tehdä työtä. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa lyhyt katsaus yrittäjyyteen sekä toimia alustavana ja ohjaavana oppaana aloittavalle yrittäjälle.

LATAA OPAS, Suomi 2021

LATAA OPAS, selkokielellä Suomi

DOWNLOAD the guide in English 2021

 

yritystulkki

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMAPOHJA

Liiketoimintasuunnitelma (LTS) on yrityksen toiminnan punainen lanka dokumentoituna. Sen laatiminen ja muokkaaminen on ajankohtaista perustamis-, kehittämis- ja muutosvaiheissa. Dokumentti tarjoaa rungon suunnittelulle, viestittää ajatukset yrityksen toiminnasta sidosryhmille sekä pistää miettimään tulevaisuutta.

OMA YRITYS-SUOMI LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

YRITYSTULKKI

Starttiraha

STARTTIRAHA

Starttirahan tarkoituksena on edistää uuden yritystoiminnan syntymistä ja henkilön työllistymistä. Ennen starttirahan myöntämistä selvitetään, onko yrittäjyys sopiva työllistymisvaihtoehto. Starttirahan myöntämisen edellytyksenä on pääsäntöisesti yrittäjyyskurssin suorittaminen tai aikaisempi yrittäjäkokemus. Huomioithan, että starttirahaa ei voi myöntää yritystoiminnan aloittamisen jälkeen. (kun sinulle on jo myönetty starttiraha) Starttirahan maksatusta haetaan kuukausittain (=maksatusjakso) jälkikäteen. Maksatushakemus on toimitettava KEHA-keskukselle kahden kuukauden kuluessa maksatusjakson päättymisestä.

LUE LISÄÄ     LATAA OPAS

markkinoinninopas

MARKKINOINTIOPAS

Markkinoinnin tavoitteena on mahdollistaa yrityksen kasvu kestäviä ja kannattavia asiakassuhteita luomalla ja ylläpitämällä. Markkinointia voi suunnitella ja sen onnistumista myös mitata. Markkinointisuunnitelmassa otetaan kantaa markkinoinnin kohderyhmiin, sisältöihin ja kanaviin. Tähän perustuen markkinointia toteutetaan esimerkiksi verkossa, lehdissä tai henkilökohtaisissa kontakteissa.

LATAA OPAS

sosiaalisenyrityksenperustamisopas

SOSIAALISEN YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS

Sosiaalisen yrityksen tarkoituksena on kannattavan liiketoiminnan ohella tarjota työmahdollisuuksia vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille sekä tukea heitä jatkotyöllistymisessä. Oppaassa esitellään sosiaalisen yrityksen tunnusmerkit sekä sosiaalisen yrityksen perustamista kannustavia ja hidastavia tekijöitä.

LATAA OPAS

muutoppaat

MUUT YRITTÄJÄN OPPAAT

Löydät täältä muut tarvittavat yrittäjän oppaat.

LUE LISÄÄ

yrittajantietosuojaopas

YRITTÄJÄN TIETOSUOJAOPAS

Tietosuoja-asetus tulee voimaan toukokuussa 2018. Siitä alkaen henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista. Tämä ohje auttaa yrittäjiä toimimaan uuden tietosuojalain mukaisesti.

LATAA OPAS

Osakeyhtyionperustamispaketti

OSAKEYHTIÖN PERUSTAMISPAKETTI

Osakeyhtiö yhtiömuotona vaatii osaamista, huolellisuutta ja taloudellisia panostuksia. Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi henkilö eikä osakkaiden lukumäärää ei ole rajoitettu. Perustamiseen kuuluvat mm. perustamissopimuksen laatiminen, kaupparekisteriin ja viranomaisrekistereihin ilmoittaminen, perustamiseen liittyvä hallinnollinen dokumentointi, yrityksen sisäinen organisoituminen ja asiointi pankin kanssa.

LATAA OPAS

sivutoiminenyrittajyys

SIVUTOIMINEN YRITTÄJYYS

Sopiva muoto toimia yrittäjänä, silloin kun olet palkansaaja, opiskelija tai eläkeläinen ja kun toimintasi on osa-aikaista tai kausiluontoista.

LATAA OPAS

pienyritykset

PIENYRITYKSEN TIETOPAKETTI

Pk-yritykseksi luetaan yritys, jonka henkilöstön määrä on alle 250 henkeä (2003/361/EY), pienellä yrityksellä (pienyritys) on alle 50 työntekijää ja mikroyrityksellä alle 10 työntekijää. Yksinyrittäjällä ei ole työntekijöitä. Valtaosa maamme yrityksistä on pk-yrityksiä.

LATAA OPAS

pkyrityksenomistajanvaihdos

PK-YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSOPAS

Omistajanvaihdokset ovat osa yrityksen luonnollista elinkaarta. Ihminen ei ehkä elä ikuisesti, mutta yrityksen eliniälle ei ole teoreettista ylärajaa. Toimivan yrityksen jatkon turvaaminen on sekä talouden, työntekijöiden että yrittäjän itsensä kannalta tärkeää. Yrityskauppa voi olla myös yrityksen perustamista turvallisempi ja helpompi tapa yrittäjäksi ryhtymiselle.

LATAA OPAS

yrittajaksisuomeen

YRITTÄJÄKSI SUOMEEN

Elinkeinorakenteen ja työmarkkinoiden voimakkaan muutoksen myötä yrittäjyys on jatkuvasti yhä tärkeämpi työllistymysväylä myös maahanmuuttajille.

LATAA OPAS

aineettomienoikeuksienopas

AINEETTOMIEN OIKEUKSIEN OPAS

Oletko yrittäjä tai yrittäjäksi aikova? Oletko miettinyt mitä aineettomia oikeuksia sinulla tai yritykselläsi on? Entä mitä aineetonta omaisuutta sinulla tai yritykselläsi on? Tiedätkö, mikä ero on aineettomalla omaisuudella ja aineettomilla oikeuksilla? Jos et ole aivan varma, niin jatka lukemista. Tämä opas antaa perustiedot aineettomista oikeuksista ja neuvoja aineettoman lisäarvon strategian laatimiseen.

LATAA OPAS

Aineettomanomaisuudenhuolto

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

Aineettoman omaisuuden huoltokirjan avulla voit käydä läpi yrityksesi aineetonta omaisuutta, miettiä sopivia suojauskeinoja ja arvioida yrityksesi ainettoman omaisuuden hallinnan ajan tasaisuutta. Kun aineeton omaisuus on suojattu hyvissä ajoin ennen tuotteen tuloa markkinoille, vältyt ikäviltä yllätyksiltä myöhemmin.

LUE LISÄÄ

tyosuhteessavaiyrittaja

TYÖSUHTEESSA VAI YRITTÄJÄ?

Palkkaa saat, jos olet työsuhteessa työn teettäjään. Jos taas olet yrittäjä ja teet työn toimeksiantosuhteessa, saamasi maksu on työkorvausta. Palkasta toimitetaan ennakonpidätys, ja sitä varten tarvitset verokortin. Jos sinulla ei ole verokorttia, työnantajan on käytettävä ennakonpidätysprosenttina 60 %:a. Työkorvauksesta sinun on maksettava oma-aloitteisesti ennakkoveroja, jos kuulut ennakkoperintärekisteriin. Jos et ole ennakkoperintärekisterissä, maksajan on tehtävä ennakonpidätys myös työkorvauksesta.

LUE LISÄÄ

tietoturva

TIETOTURVAOPAS YRITYKSILLE

Keskuskauppakamari tarjoaa tämän Kansainvälisen kauppakamarin (International Chamber of Commerce, ICC) tuottaman Tietoturvaoppaan yrityksille kaikkien suomalaisten toimijoiden käyttöön. Opas on suunnattu yritysten omistajille, henkilöstölle ja johtajille – ei ainoastaan IT-tiimeille – ja sitä voi jakaa myös yritysten toimitusketjun kumppaneille.

LATAA OPAS

verkkomarkkinoinninopas

VERKKOMARKKINOINNIN OPAS

Tämä opas on tehty sinulle, verkkomarkkinoinnista kiinnostunut yrittäjä, olet sitten vasta-alkaja tai jo konkari. Alkavalla yrittäjällä on harvoin aikaa ja rahaa panostaa massiivisiin markkinointikampanjoihin. Siksi markkinoinnin välineet ja kanavat on syytä valita huolella. Verkko tarjoaa yrittäjälle monipuolisia ja kustannustehokkaita mahdollisuuksia markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan.

LATAA OPAS

franchiching

FRANCHISING OPAS

Kiinnostaako sinua yrittäjyys, mutta kantava yritysidea puuttuu?

LATAA OPAS

Y-LOMAKKEET

Y-LOMAKKEET

Y-lomakkeet ovat yritystoiminnan aloittamiseen, muutoksiin tai lopettamiseen liittyviä välttämättömiä dokumentteja, joita käytetään asiointiin rekisteriviranomaisten kanssa. Uusi yritys tulee ilmoittaa kaupparekisteriin ja verohallintoon perustamisilmoituslomakkeilla. Me autamme sinua samoilemaan lomakeviidakossa!

LUE LISÄÄ

ALOITA AJOISSA

Yrityksen omistajan- ja sukupolvenvaihdoksen opas

LUE LISÄÄ

ohjeitabisneksenostajalle

OHJEITA BISNEKSEN OSTAJALLE

Tällä oppaalla on kaksi tarkoitusta. Oppaan avulla voit jäsentää omaa ajatteluasi sekä selkiyttää terminologiaa ja ajatusmaailmaa, joka yrityksen ostamiseen liittyy. Opas antaa sinulle myös käytännön ohjeita ja esimerkkejä yrityskaupan toteutukseen. Koska valtaosa yrityksen myyjistä on myymässä yritystään ensimmäistä kertaa, palvelee opas myös myyjiä heidän valmistautuessaan
kohtaamaan yrityksensä ostajia.

LATAA OPAS

Yritysneuvojanosuuskuntaopas

OSUUSKUNTAOPAS

Yritysmuotona osuuskunta sopii etenkin pienyritystoimintaa aloittaville; toimialana voi olla matkailu, kulttuuritarjonta, sijoitustoiminta, it-ala tai vaikkapa hoivapalvelu.

LATAA OPAS

Verkkokauppaopas

OPAS VERKKOKAUPAN PERUSTAMISEEN

Tämän oppaan tarkoitus on tarjota perustietoa verkkoliiketoimintaa suunnitteleville yrittäjille. Oppaaseen pyrittiin kokoamaan tietoa suomalaisesta verkkokaupasta, nykyaikaisen verkkokaupan menestystekijöistä ja verkkokauppiaan työkaluista. Oppaan tarkoituksena on myös kannustaa suomalaisia verkkokauppiaita kehittämään verkkokaupoistaan entistä houkuttelevampia ja parempia ulkomaisten kilpailijoiden rinnalle.

LATAA OPAS

ytj

YRITYS- JA YHTEISÖTIETOJÄRJESTELMÄ YTJ

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) on PRH:n ja Verohallinnon yhteinen palvelu. Kun teet ilmoituksen YTJ-palvelussa, tiedot välittyvät PRH:n kaupparekisteriin ja säätiörekisteriin sekä Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin.

LUE LISÄÄ

toimiala

TOIMIALARAPORTIT

Toimialapalvelu on työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijatoiminto, joka kokoaa, analysoi ja välittää tietoa liike-elämän toimintaympäristöstä yritysten ja toimijoiden päätöksenteon pohjaksi.

LUE LISÄÄ

toimialaonline

TOIMIALA ONLINE TIETOPALVELU

Toimiala Online on työ- ja elinkeinoministeriön ja KEHA-keskuksen ylläpitämä tietopalvelu, joka sisältää tilastoja ja ennusteita yritystoiminnan, talouden ja työllisyyden kehityksestä.

LUE LISÄÄ

tyonantajuus

TYÖNANTAJUUS – TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN

Kun suunnittelet rekrytointia, pyri arvioimaan täsmällisesti, mihin tarpeeseen tai tehtäviin yrityksessäsi tarvitaan lisää työvoimaa. Huomioi myös, että uudesta työntekijästä koituu palkkakustannusten lisäksi muita maksuja.

LUE LISÄÄ

kevytyrittäjän_tyottomysopas

KEVYTYRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS

Kun olet työtön tai työskentelet osa-aikaisesti, voit hakea työttömyysetuutta toimeentulosi tueksi. Etuuden maksamisen edellytykset ja rajoitukset riippuvat siitä, oletko palkansaaja vai yrittäjä. Kun työskentelet kevytyrittäjänä, voit olla kumpi vain!

LUE LISÄÄ

VARAA AIKA ENSIMETRIIN

Neuvonnassa pääset juttelemaan yritysneuvojan kanssa ajatuksistasi ja ideoistasi. Saat arvion yritysideasi kannattavuudesta sekä kehitysehdotuksia liikeideaasi ja toimintasuunnitelmaasi. Tarvittaessa pääset hyödyntämään laajaa ja luotettavaa asiantuntijaverkostoamme. Neuvontamme on aina luottamuksellista!

Top