fbpx

Learn2Earn

Työllistymisen ja yrittäjyyden valmiusjoukot

Learn2Earn – Työllistymisen ja yrittäjyyden valmiusjoukot

Hankeen tavoitteina on edistää työllistymistä ja ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja syrjäytymistä erityisen vaikeassa työttömyystilanteessa. Edistää erilaisten työllistymisen muotojen tuntemusta ja valmentaa sekä opastaa heikossa työmarkkina-asemassa olevia työttömiä asiantuntijoiksi mikro- ja pienyrityksiin, joko työsuhteessa tai uusilla työllistymisen tavoilla tai yrittäjänä. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää yhteistyömallin hankkeeseen osallistuvien eri toimijoiden (TE-toimisto, järjestöt, kehitysyhtiöt jne.) välille. Innostaa, verkottaa ja aktivoida työttömänä tai työttömyysuhan alla olevia liiketoiminnan asiantuntijoita yrittäjyyteen ja oman osaamisensa hyödyntämiseen eri keinoin yrityksissä.
Hanketta rahoitetaan ESR-rahoituksella ja toteutusaika on 01.02.2017 – 31.01.2020. Toteuttajat ovat Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry ja Pirkanmaan Yrityskummit Ry

Hankekuvaus

Learn2Earn -Työllistymisen ja yrittäjyyden valmiusjoukot rekisteriseloste ja tietosuojaseloste ESR-henkilöjärjestelmän rekisteriseloste


VALMENNUKSET ERI ALOJEN OSAAJILLE

Valmennukset ovat tarkoitettu vain työttömille henkilöille, joilla on opisto- tai korkeakoulutason tutkinto. Valmennuksista saa todistuksen ja ne ovat aktiivisuusedellytystä kerryttävää.

TAPAHTUMAT YRITYKSILLE

Learn2Earn – Työllistymisen ja yrittäjyyden
valmiusjoukot tarjoaa eri alojen osaajille

Työllistymis- ja ansaintamahdollisuuksia, Oman osaamisen kehittämistä ja hyödyntämistä, Uusia verkostoja, kumppaneita ja sidosryhmiä,
Uusia ideoita ja koulutusta, Asiantuntija-apua yrityssektorin osaajilta, Polkuja yrittäjyyteen ja itsensä työllistämiseen, Motivaatiota ja rohkeutta

 

Lähde mukaan maksuttomaan palveluun

Täytä yhteydenottolomake. Annan samalla hyväksyntäni Learn2Earnia koskevien tiedotteiden lähettämiseen sähköpostilla

Learn2Earn – Työllistymisen ja yrittäjyyden
valmiusjoukot tarjoaa PK-yrityksille

Liiketoimintaosaamista myyntiin ja markkinointiin, Vahvaa taloushallinnon osaamista, Teknistä osaamista suunitteluun ja tuotantoon,
Osaajia tuotekehitykseen, Projektitöiden toteuttajia ja tietotekniikkaosaajia,
Uusia yhteistyökumppaneita, verkostoja ja sidosryhmiä, Tukea työllistämiseen ja yrityksen kehittämiseen

 

LÄHDE MUKAAN MAKSUTTOMAAN PALVELUUN

Täytä yhteydenottolomake. Annan samalla hyväksyntäni Learn2Earnia koskevien tiedotteiden lähettämiseen sähköpostilla




Kerro lisää työkokeiluun soveltuvasta tehtävästä




Uusyrityskeskus Ensimetri

Uusyrityskeskusverkosto tarjoaa maksutonta ja
luottamuksellista neuvontaa yritystoimintaa suunnitteleville ja
aloittaville yrittäjille.

Pirkanmaan Yrityskummit Ry

Yrityskummit Ry on kokeneista yrittäjistä, yritysjohtajista ja
elinkeinoelämän vaikuttajista koostuva asiantuntijaverkosto.

Lisätietoa löydät osoitteesta www.yrityskummit.net

YHTEYSHENKILÖT

KAJ HEINIÖ, KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ

050 371 5030
kaj.heinio@ensimetri.fi

TAPANI KASKELA, TOIMINNANJOHTAJA,
PIRKANMAAN YRITYSKUMMIT RY

050 303 9000
tapani.kaskela@yrityskummit.net

NAOMI RASK,
PROJEKTISIHTEERI

045 278 5373
naomi.rask@ensimetri.fi

MIRJA TAIPALE, PROJEKTISIHTEERI

050476 3100

mirja.taipale@ensimetri.fi

TIIVIISSÄ YHTEISTYÖSSÄ

learn2earn_logot2
Top