Suomi > Tietoa > Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit


Yritys-Suomi

Yritys-Suomi on työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima palvelu yrityksille ja yrittämisestä kiinnostuneille
www.yrityssuomi.fi

Tredea

Tredea Oy on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö.
www.tredea.fi

Pirkanmaan Yrittäjät

Pirkanmaan yrittäjät vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja edistää yrittämisen edellytyksiä Pirkanmaalla.
www.yrittajat.fi/fi-FI/pirkanmaanyrittajat

Uusyrityskeskukset

Uusyrityskeskusverkosto tarjoaa maksutonta ja luottamuksellista neuvontaa yritystoimintaa suunnitteleville ja aloittaville yrittäjille.
uusyrityskeskukset.fi/suomi

Inspecta

Inspecta on Pohjois-Euroopan johtava tarkastus-, testaus-, sertifiointi-, konsultointi- ja koulutusyritys
www.inspecta.com/fi

Finnvera

Finnvera parantaa ja monipuolistaa yritysten rahoitusmahdollisuuksia lainoin, takauksin, pääomasijoituksin ja vienninrahoituspalveluin. Valtion omistamana rahoitta jana Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja edistää toiminnallaan yritystoiminnan, alueiden ja viennin kehitystä.
www.finnvera.fi

Tampereen Kauppakamari

Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä edistävä alueellinen järjestö.
  • Suomessa on 19 kauppakamaria ja niiden yhteiselimenä toimiva Keskuskauppakamari.
  • Edustaa kaiken kokoisia yrityksiä ja kaikkia toimialoja.
  • Tampereen kauppakamari toimii Pirkanmaalla.

www.tampere.chamber.fi


TE-palvelut

TE-palvelujen tarjonnasta vastaavat 15 alueellista TE-toimistoa, joilla on tarvittava määrä toimipaikkoja. Asiakkaita palvelee uudistuva TE-palveluverkosto, johon kuuluvat alueelliset TE-toimistot toimipaikkoineen, työvoiman palvelukeskukset, yhteispalvelupisteet, seudulliset yrityspalvelut ja muu sidosryhmien kanssa toteutettava palveluyhteistyö.
www.te-palvelut.fi

   

Pirkanmaan Viestinvaihto

Palvelun tavoitteena on löytää jatkajia yrityksille ja aikaansaada hallittuja ja onnistuneita omistajanvaihdoksia. Samalla pyritään turvaamaan työpaikkoja ja kehittämään pk-yritysten toimintaa omistajanvaihdosten yhteydessä.
www.pirkanmaanviestinvaihto.fi

Yes-keskus

YES tarjoaa yrittäjyyskasvatuksen palveluja opetushenkilöstölle helposti ja nopeasti. YES toimii koulutuksen kentässä tapahtumien ja koulutusten järjestäjänä, materiaalien jakelukanavana, koulu-yritysyhteistyön verkottajana ja tukena NY ohjelmien käyttöönottamisessa.
www.yes-keskus.fi

Vipuvoimaa EU:lta

Suomi saa EU:lta tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta.
https://www.rakennerahastot.fi/

Euroopan unioni ja Euroopan sosiaalirahasto

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) on yksi EU:n rakennerahastoista. Se perustettiin vähentämään EU:n jäsenvaltioiden välisiä ja alueellisia taloudellisen hyvinvoinnin ja elinolojen eroja ja edistämään taloudellista ja sosiaalista koheesiota.
Euroopan unioni ja Euroopan sosiaalirahasto