Suomi > Tietoa > Laatusertifiointi

Laatusertifioitu palvelu

Päämäärämme on yrittäjyyden edistäminen ja uusien elinkelpoisten yritysten aikaansaaminen.

Laadukkaassa neuvontapalvelussa sitoudumme:

  1. Asiakkaiden tarpeista lähtevään neuvontaan
  2. Luottamukselliseen asioiden käsittelyyn
  3. Toimivien yritysten asiantuntemuksen hyödyntämiseen
  4. Uusyritysten liikeidean toimivuuden varmistamiseen
  5. Kumppanuuteen viranomaisten ja yrityselämän kanssa
  6. Laillisuuden ja hyvän yritysetiikan noudattamiseen
  7. Avoimuuteen suhteessa asiakkaisiin ja taustatahoihin
  8. Verkostomme toiminnan jatkuvaan kehittämiseen

Suomen Uusyrityskeskukset ry
Pia Backman
Toimitusjohtaja

Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry Ensimetri
Jari Jokilampi
Toimitusjohtaja