Suomi > Tietoa > Laatupolitiikka

Laatupolitiikka

  • Tavoitteena elinkelpoisten yritysten synnyttäminen ja työllisyyden parantaminen
  • Lähtökohtana aina liiketaloudelliset perusteet – ei sosiaaliset eikä työvoimapoliittiset
  • Tavoite madaltaa yrittämisen kynnystä ja toisaalta korottaa karsimalla epäonnistumiset etukäteen
  • Syntyy kestävää ja kannattavaa yritystoimintaa
  • Laaja ja monipuolinen asiantuntijaverkosto
  • Neuvonta on henkilökohtaista, luottamuksellista, maksutonta ja asiantuntevaa