Suomi > Tietoa meistä

Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry Ensimetri

Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry Ensimetrin perustamiskokous pidettiin 24.8.1993. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea elinkeinoelämän kehittymisen yleisiä edellytyksiä sekä erityisesti edistää uuden yritystoiminnan syntymistä Tampereen seudulle. Yhdistys on yleishyödyllinen eikä sen tarkoituksena ole tuottaa voittoa.

Yhdistyksen säännöt

Alkavan yrittäjän neuvontapalvelua on Tampereella. Aluepalvelupisteet ovat Akaassa, Hämeenkyrössä, Ikaalisissa, Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Orivedellä, Pirkkalassa,  Urjalassa, Valkeakoskella ja Ylöjärvellä.

Hallinto

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Heikki Salo. Yhdistyksen hallituksessa on monipuolinen edustus elinkeinoelämää ja julkishallintoa. Hallituksen operatiivisena osana toimii työvaliokunta johon kuuluu 8 hallituksen jäsentä.

Laatupolitiikka

 • Tavoitteena elinkelpoisten yritysten synnyttäminen ja työllisyyden parantaminen
 • Lähtökohtana aina liiketaloudelliset perusteet – ei sosiaaliset eikä työvoimapoliittiset
 • Tavoite madaltaa yrittämisen kynnystä ja toisaalta korottaa karsimalla epäonnistumiset etukäteen
 • Syntyy kestävää ja kannattavaa yritystoimintaa
 • Laaja ja monipuolinen asiantuntijaverkosto
 • Neuvonta on henkilökohtaista, luottamuksellista, maksutonta ja asiantuntevaa

Laatupolitiikan kehittäminen

Asiakkaat arvostavat eniten asiakaspalautteiden mukaan uusyrityskeskuksen palveluissa ja toiminnassa:

 • Yritystoiminnan asiantuntemusta ja asiantuntijaverkostoa
 • Palveluhalukkuutta ja aikataulujen sopivuutta
 • Monipuolisuutta ja paikallisuutta
 • Puolueettomuutta ja luottamuksellisuutta
 • Henkilökohtaisuutta ja maksuttomuutta
 • Perustamisopasta ja muita työkaluja

Laatusertifioitu palvelu

Päämäärämme on yrittäjyyden edistäminen ja uusien elinkelpoisten yritysten aikaansaaminen.

Laadukkaassa neuvontapalvelussa sitoudumme:

 1. Asiakkaiden tarpeista lähtevään neuvontaan
 2. Luottamukselliseen asioiden käsittelyyn
 3. Toimivien yritysten asiantuntemuksen hyödyntämiseen
 4. Uusyritysten liikeidean toimivuuden varmistamiseen
 5. Kumppanuuteen viranomaisten ja yrityselämän kanssa
 6. Laillisuuden ja hyvän yritysetiikan noudattamiseen
 7. Avoimuuteen suhteessa asiakkaisiin ja taustatahoihin
 8. Verkostomme toiminnan jatkuvaan kehittämiseen