Suomi > Materiaalit ja oppaat

Materiaalit ja oppaat

Tieto on valtaa!

Tästä osiosta löydät kattavaa opasmateriaalia kaikkiin liiketoiminnan osa-alueisiin liittyen. Olemme luoneet tueksesi muunmuassa yrityksen perustamisoppaan, ohjeistuksen liiketoimintasuunnitelman tekoon, markkinointisuunnitelmapohjan sekä vinkkejä ja neuvoja starttiraha- ja tukihakemuksia tarvitseville.

Yrityksen perustamisopas

Menestyksekäs liiketoiminta edellyttää velvollisuuksien täyttämistä ja motivaatiota työhön. Joskus yrittäjyys voi tuntua yksinäiseltä. Siksi on tärkeää, että yrittäjyys lähtee kovasta halusta tehdä työtä. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa lyhyt katsaus yrittäjyyteen sekä toimia alustavana ja ohjaavana oppaana aloittavalle yrittäjälle.

Lataa Perustamisopas

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas

Sosiaalisen yrityksen tarkoituksena on kannattavan liiketoiminnan ohella tarjota työmahdollisuuksia vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille sekä tukea heitä jatkotyöllistymisessä. Oppaassa esitellään sosiaalisen yrityksen tunnusmerkit sekä sosiaalisen yrityksen perustamista kannustavia ja hidastavia tekijöitä.

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas

Sähköinen liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma (LTS) on yrityksen toiminnan punainen lanka dokumentoituna. Sen laatiminen ja muokkaaminen on ajankohtaista perustamis-, kehittämis- ja muutosvaiheissa. Dokumentti tarjoaa rungon suunnittelulle, viestittää ajatukset yrityksen toiminnasta sidosryhmille sekä pistää miettimään tulevaisuutta.

Liiketoimintasuunnitelma, OmaYritys-Suomi
Yritystulkki

Markkinointiopas

Markkinoinnin tavoitteena on mahdollistaa yrityksen kasvu kestäviä ja kannattavia asiakassuhteita luomalla ja ylläpitämällä. Markkinointia voi suunnitella ja sen onnistumista myös mitata. Markkinointisuunnitelmassa otetaan kantaa markkinoinnin kohderyhmiin, sisältöihin ja kanaviin. Tähän perustuen markkinointia toteutetaan esimerkiksi verkossa, lehdissä tai henkilökohtaisissa kontakteissa.
Lataa Markkinointiopas (pdf).

Starttiraha:

Starttirahan tarkoituksena on edistää uuden yritystoiminnan syntymistä ja henkilön työllistymistä. Ennen starttirahan myöntämistä selvitetään, onko yrittäjyys sopiva työllistymisvaihtoehto. Starttirahan myöntämisen edellytyksenä on pääsäntöisesti yrittäjyyskurssin suorittaminen tai aikaisempi yrittäjäkokemus. Huomioithan, että starttirahaa ei voi myöntää yritystoiminnan aloittamisen jälkeen.
Lue lisää

Ohje starttirahan maksatuksen hakemisesta (kun sinulle on jo myönetty starttiraha) Starttirahan maksatusta haetaan kuukausittain (=maksatusjakso) jälkikäteen. Maksatushakemus on toimitettava KEHA-keskukselle kahden kuukauden kuluessa maksatusjakson päättymisestä. Hae maksatusta verkkohakemuksella, www.te-palvelut.fi > oma asiointi.

Osakeyhtiön perustamispaketti:

Osakeyhtiö yhtiömuotona vaatii osaamista, huolellisuutta ja taloudellisia panostuksia. Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi henkilö eikä osakkaiden lukumäärää ei ole rajoitettu. Perustamiseen kuuluvat mm. perustamissopimuksen laatiminen, kaupparekisteriin ja viranomaisrekistereihin ilmoittaminen, perustamiseen liittyvä hallinnollinen dokumentointi, yrityksen sisäinen organisoituminen ja asiointi pankin kanssa.
Siirry Osakeyhtiön perustamispakettiin tästä.

Y-lomakkeet

Y-lomakkeet ovat yritystoiminnan aloittamiseen, muutoksiin tai lopettamiseen liittyviä välttämättömiä dokumentteja, joita käytetään asiointiin rekisteriviranomaisten kanssa. Uusi yritys tulee ilmoittaa kaupparekisteriin ja verohallintoon perustamisilmoituslomakkeilla. Me autamme sinua samoilemaan lomakeviidakossa!
Y-lomakkeet löydät täältä.


Opettajien oppaat (yrittäjyyskasvatus)

Käytännönläheiset YES-katalogit (YES-verkosto)

Yritysoppaat muilla kielillä

Yritysoppaat muilla kielillä löydät täältä

Muut oppaat

Opas omistajan vaihdoksen neuvontaan

Ohjeita bisneksen ostajalle

Osuuskuntaopas

Opas verkkokaupan perustamiseen

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä ytj.fi

Yritysten perustamislomakkeet ja rekisteröinti (YTJ)

Toimialaraportit (työ- ja elinkeinoministeriö)

Toimiala Online (työ- ja elinkeinoministeriö)

Työnantajuus - työntekijän palkkaaminen

Enterprise Europe Network

Yrittäjän tukiverkko