Suomi > Linkit

LINKKIVINKKEJÄ

Huom. Nettisivustojen osoitteet/sisällöt muuttuvat aika ajoin. Linkkitietojen päivittäminen tapahtuu satunnaisesti. Ne eivät ole aina ajan tasalla. Valitettavasti listassa voi olla vanhoja linkkejä, jotka eivät toimi tai ohjaavat muuhun sisältöön kuin linkkiotsikko lupaa. Anna vinkki ns. väärästä linkistä osoitteeseen toimisto(at)ensimetri.fi

Keskeisiä linkkejä | Yrityksen perustaminen | Lomakkeet ja luvat | Osuuskunta | Organisaatiot | Mainonta | Kirjanpito | Työhallinto | Markkinapaikat netissä | Työelämä | Tekijänoikeus | Muut


 • Suomen Jobs and Society, Uusyrityskeskusten katto-organisaatio; täältä löydät kaikki Suomen uusyrityskeskukset...

Keskeisiä linkkejä:

 • Kaupparekisteri
 • Yritys-Suomi, Yritys-Suomi on verkkopalvelu pk-yrityksille ja yrittäjille sekä yrittäjiksi aikoville. Kauppa- ja teollisuusministeriön koordinoima verkkopalvelu yhdistää osaamisen, jota yritystoiminnan julkiset asiantuntijaorganisaatiot tarjoavat.
 • Rahoitus
 • Suomen Yrittäjien yrittäjäportaali (www.yrittajat.fi)
  • Yrityksen perustaminen
  • Yrittäjän toimeentuloturvaopas Yrittäjäportaaliin on avattu kattava opas, johon on koottu tietoa yrittäjän ja hänen perheenjäsentensä sosiaaliturvasta. Oppaassa on perustiedot sosiaaliturvan eri alueista sekä runsaasti linkkejä tarkempiin lisätietoihin.
  • Työnantajan ABC
  • Vakuutukset, Vakuutus -osiosta löydät perustietoa niin yrityksen, työntekijöiden ja oman eläketurvasi vakuutuksista.
  • Verotus, Verotus -osioon on koottuu verotukseen liittyvää hyötytietoa mm. elinkeinoverotuksesta, arvonlisäverosta, veroilmoituksen tekemisestä, luontoiseduista ja päivärahoista.
 • Pirkanmaan Yrittäjät, Voit sivujen kautta liittyä yrittäjäjärjestön jäseneksi, tutustua julkaisuihimme ja kehittämishankkeisiimme, ilmoittautua koulutus- ja muihin tilaisuuksiin, kysyä neuvoja tai asiantuntija-apua, vaikuttaa ja osallistua sekä antaa myös suoraa palautetta yrittäjäjärjestön toiminnasta.
 • ELY-keskukset palvelevat erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä. ELY-keskusten tehtävänä on edistää kilpailukykyisten yritysten perustamista, laajentamista ja kehittämistä. ELY-keskus tarjoaa monipuolisia neuvonta-, kehittämis-, koulutus- ja rahoituspalveluja.
  • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) on perustettu 1.1.2010. ELY-keskuksiin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien sekä lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen tehtäviä ja palveluita. Osa palveluista siirtyi samaan aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin (AVI).


Ylös

Yrityksen perustamiseen liittyvää opastusta, linkkejä yms:


 • Omayritys-portaali, Yrityksen ja yrittäjän tietopankki. Yrityksen perustaminen, oman yrityksen liikeidea, liiketoimintasuunnitelma, yritysmuodot, markkinointi, kannattavuus, rahoitus, verotus, vakuutukset, henkilöstö, toimitilat, tuotekehitys, tuotanto, hallinto, lakiasiat, kirjanpito, tietotekniikka, EU, yritysneuvonta, yli 500 tietosivua!
 • ProAgria
 • Pirkanmaan Viestinvaihto, luottamuksellista apua omistajanvaihdostilanteisiin Pirkanmaalla
 • http://www.yrittajat.fi/yritysporssi, Yrityspörssi / Suomen Yrittäjät
Ylös

Lomakkeita, lupia yms:

Ylös

Osuuskunta-asiaa:

Ylös

Organisaatioita, yrityksiä, koulutusta, neuvontaa:

 • Agronet on maatalous- ja elintarvikealan tietoverkko. Agronetin sivuille on koottu toimialan kannalta tärkeitä palveluita ja tiedonlähteitä yhteen paikkaan, josta kaikkien alasta kiinnostuneiden sekä alalla toimivien henkilöiden ja organisaatioiden on helppoa löytää tarvitsemansa.
 • http://www.ammattiosaaja.fi, asiaa ammatillisista oppilaitoksista ja koulutuksesta nuorille, vanhemmille ja ammattiin aikoville
 • Asiakastieto, Suomen Asiakastieto Oy on suomalaisen elinkeinoelämän omistama johtava yritys- ja luottotietoyhtiö
  • http://www.aarre.fi/, Suomen Asiakastieto Oy:n palvelu, jonka kautta asiakas saa saman tien ilman etukäteissopimusta kaupparekisteriotteen tiedot omalle päätteelleen esim. maksamalla ne puhelinlaskun yhteydessä, pankkitunnuksilla tai luottokortilla. Tiedot tulevat asiakkaalle suoraan PRH:n tietokannastamme reaaliaikaisesti.
 • Balanceconsulting, Tilinpäätöstietokannassa on yrityksiä yli 12 000, toimialaryhmiä noin 500. Tietokanta sisältää rekisteröidyt suomalaiset yritykset, joiden liikevaihto ylittää 1,7 milj. euroa. Tilinpäätöstietokannan pohjalta saadaan yritysjohdolle arvokasta tietoa päätöksenteon ja kilpailijaseurannan tueksi.
 • Edutech, Tampereen Teknillisen Korkeakoulun Täydennyskoulutuskeskus
 • Elintarvikevirasto (EVIRA), tietoa mm. elintarvikkeita koskevista määräyksiä, elintarvikekuljetuksista ja omavalvonnasta. Lisäksi löydät eri tilanteissa tarvittavia ilmoitus- ja hakemuslomakkeita.
 • Eläketurvakeskus
 • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA): ETLAlla on erikseen tilattavia maksullisia palveluita. Tärkein niistä on ETLAn tietokanta, jossa on yli 40000 Suomen ja muiden maiden talouksia kuvaavaa aikasarjaa. Maksuttomina ovat internetissä kaikki Suhdanne-julkaisun kuviot sekä Suomen talouskehitys -kuviosarja.
 • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA): EVA selvittää ja arvioi yrityksille ja koko suomalaiselle yhteiskunnalle tärkeitä kehityssuuntia.
 • Finanssivalvonta
 • Finn-Medi Tutkimus Oy, Finn-Medi on Tampereella toimiva, kansainvälinen lääketieteellisen ja teknologisen tutkimuksen yhteenliittymä.
 • Finnvera Oyj on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka rahoituspalveluja tarjoamalla kehittää suomalaisten yritysten kotimaan toimintoja sekä edistää vientiä ja yritysten kansainvälistymistä.
 • Finpro, kansainvälistymispalvelut
 • Henkilöstöpalveluyritysten liitto, Henkilöstöpalveluyritysten asiakkaita ovat palveluja ostavat yritykset ja muut työnantajaorganisaatiot sekä työpaikkaa hakevat työntekijät.
 • Hermia Yrityskehitys: Ideoista jalostuu liiketoimintaa
 • Suomen Kaupan Liitto kaupan valtakunnallinen etujärjestö, jonka toiminta kattaa koko tukku- ja vähittäiskaupan Suomessa
 • Kauppakamari. Keskuskauppakamari ja 21 kauppakamaria edistävät suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä Suomessa ja Euroopan unionissa. Kauppakamarit tarjoavat mm. koulutusta, päivitettyä tietoa taloushallinnosta, juridista, verotuksellista ja euroneuvontaa sekä ulkomaankaupan asiakirjoja. Jäsenyritykset saavat tärkeää tietoa ajankohtais- ja jäsentiedotteissa.
 • Keksintösäätiö tukee ja edistää suomalaista keksintötoimintaa sekä keksintöjen kehittämistä ja hyväksikäyttöä.
 • Keskuskauppakamari, Keskuskauppakamari muodostaa 21 kauppakamarin kanssa suomalaisen kauppakamarijärjestön. Kauppakamarijärjestö valvoo koko elinkeinoelämälle yhteisiä etuja ja edistää yritysten toimintaedellytyksiä sekä alueellisesti, valtakunnallisesti että Euroopan unionissa.
 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto turvaa taloudellista kilpailua puuttumalla tarvittaessa kilpailupolitiikan perustana olevan kilpailunrajoituslain vastaisiin kilpailunrajoituksiin ja vaikuttamalla yleisesti kilpailun toimivuuteen.
 • Kuluttajaliitto, Suomen Kuluttajaliitto on kuluttajien etujärjestö ja palvelukeskus. Kuluttajaliitto neuvoo kuluttajia ja jakaa tietoa. Kuluttajaliitto on riippumaton ja kaikille avoin kansalaisjärjestö.
 • Kuntaliitto
 • Lakitietopalvelu, Laki24.fi, sisältää mm. artikkeleita perintöasioihin, avioliittoon ja rikoksiin liittyvistä kysymyksistä
 • Maistraatit
 • Naisyrittäjyyskeskus
 • Oikeusministeriö
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Opintopolku: Opintopolku on koko kansan koulutusportaali. Täältä saat tietoa kaikista koulutukseen ja opiskeluun liittyvistä asioista.
 • Suomen Opiskelija-Allianssi ry (OSKU)
 • Patentti- ja rekisterihallitus (PRH): "Luovuus, yrittäjyys ja yhteistyö ovat asiakkaittemme perusominaisuuksia. Meidän tehtävämme on edistää niitä."
 • Pirkanmaan ennakointiportaali Pilkahdus, Pirkanmaan ennakointisivusto tarjoaa monipuolista tietoa alueen elinkeinoelämästä, työmarkkinoista, väestöstä ja toimialoista. Ennakointisivusto on työkalu alueen yrityksille, oppilaitoksille, tutkijoille, julkisille toimijoille sekä kansalaisille.
 • http://www.pirkanmaaneurahoitus.info, Näille sivuille on koottu tietoa Euroopan unionin tavoite 2-, tavoite 3- ja maaseutuohjelmasta Pirkanmaalla sekä linkkejä muuhun EU-tietoon. Tässä kerrotaan EU-ohjelmien sisällöstä ja tavoitteista. Sivuilta löydät myös lomakkeet rahoituksen hakemiseen ja maksatukseen sekä ohjeita hankkeen toteuttajalle ja tietoa rahoittajista.
 • ProAgria Pirkanmaa, neuvontaa ja asiantuntijapalveluita maaseudun hyvinvoinnin edistämiseksi
 • Suomen Standardisoimisliitto (SFS)
 • Sosiaalinen yritys: tietopalvelu sosiaalisen yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille, toimiville sosiaalisille yrityksille ja sosiaalisesta yrittäjyydestä tietoa haluaville
 • Suomen Taitoverkko: Käsi- ja taideteollisuusliiton internet-palvelu
 • Taloudellinen Tiedotustoimisto, TAT-ryhmä edistää teollisuuden toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä vaikuttamalla teollisuuden tulevaisuuden kannalta keskeisiin kohderyhmiin viestinnän ja koulutuksen keinoin. TAT-ryhmään kuuluvat Taloudellinen Tiedotustoimisto ry, Finnfacts ja Inforviestintä Oy.
 • Tampereen kauppakamari, Tampereen kauppakamari on yritysten muodostama alueellinen palvelu-, yhteistyö- ja etujärjestö. Kauppakamarin tehtävänä on valtioneuvoston määräämän asetuksen mukaisesti valvoa yritysten yhteisiä etuja ja edistää elinkeinoelämää alueellaan.
 • Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (TEKES)
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • Terveys- ja sosiaalialan yrittäjät ry (TESO ry)
 • Tietosuoja, Tietosuojavaltuutetun tehtävänä on ohjata ja valvoa henkilötietojen käsittelyä kansalaisten yksityisyyden suojaamiseksi sekä edistää hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista.
 • Tietoturva, Yhdistyksen tarkoituksena on mm. tukea jäsenten pyrkimyksiä kehittää ja ylläpitää tietoturvatoiminnan ammattitaitoa ja laatua, edistää tietoturvallisuutta ja hyvien tietoturvatapojen noudattamista tietoturvallisuuden kaikilla eri osa-alueilla.
 • http://www.tietoturvaopas.fi, Turvallisesti nettiin
 • Tilastokeskus, Tilastokeskus auttaa kansalaisia muodostamaan luotettavan käsityksen yhteiskunnasta, edistää tilastopalveluilla julkisen hallinnon ja yritysten päätöksentekoa, luo edellytyksiä yhteiskuntatutkimukselle ja johtaa koko julkisen alan tilastointa.
Ylös

Mainonta, markkinointi yms:

Ylös

Kirjanpitotoimistoja, tilintarkastuksia yms:

Ylös

Työhallinto, yrittäjän työttömyyskassat:

Ylös

Netin markkinapaikkoja, portaaleja, hakupalveluja, tietokantoja yms:

Ylös

Linkkejä työelämään yms.


Ylös

Linkkejä tekijänoikeusasiasivuille

 • Gramex on tekijänoikeusjärjestö, joka edistää ja valvoo äänitteillä esiintyvien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien oikeuksia. Se perii korvaukset äänitteiden käyttämisestä ja tilittää ne niihin oikeutetuille.
 • Kopiosto: Tekijöiden, esittäjien ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö
 • Kopiraitti: reitti tekijänoikeuteen. Opas keskittyy kouluopetukseen liittyviin tekijänoikeuksiin.
 • Kuvasto edustaa koti- ja ulkomaisia kuvataiteilijoita. Se myy edustamiensa taiteilijoiden (n. 1.000 Suomessa ja 24.000 ulkomailla) puolesta käyttölupia jotka oikeuttavat teosten käyttämiseen esim. esitteissä, postikorteissa tai niiden käyttöön internet-sivulla, sekä tilittää taitelijoille näin saadut tulot.
 • Teosto edustaa säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia eli musiikin luovia tekijöitä sekä musiikin kustantajia. Teosto myöntää musiikin käyttölupia, perii korvaukset sekä tilittää ne niille tekijöille ja kustantajille, joiden musiikkia on kulloinkin käytetty.
 • Tuotos on elokuvatuottajien ja liikkuvaa kuvaa sisältävien tallenteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys. Se neuvottelee tallenteiden käyttöehdot, kerää korvaukset ja tilittää ne tuottajille näitä edustavien jäsenjärjestöjen kautta.
Ylös