Suomi > Koulutus > Teemakoulut

Teemakoulut

Poimi kiinnostavimmat opit omaan lukujärjestykseesi ja saat uusia ajatuksia sekä käytännön työkaluja heti käyttöösi.

Koulutukset on suunnattu yrittäjäksi aikovalle tai mikroyrittäjälle, joka haluaa kehittää yritystään.


Kouluttajina toimivat alan asiantuntijat, jotka toimivat itsekin yrittäjinä ja tuntevat pienen yrittäjän käytännön toiminnan haasteet. Koulutukset toteutetaan, mikäli osallistujamäärä  on vähintään 10 hlöä.

Lisätietoja: anu.lehtola@ensimetri.fi

KUITTIKOULU

7.9.2017 klo 16 – 19

Kouluttaja: Anne Karttunen, Tilitoimisto Verso Oy

Mitä yrittäjän pitää tietää kirjanpidosta?

Ohjelmassa mm.

• Kirjanpitäjän ja yrittäjän roolit, sekä vastuut
• Tilitoimisto yrittäjän kumppanina ja sparraajana
• Taloustiedon avaaminen yrittäjälle
• Mitä tuloslaskelma ja tase kertovat
• Kirjanpidon käytännön perusasioita
• Kirjanpitoaineiston kokoaminen kirjanpitäjälle
• Laskutus, laskumerkinnät
• Laskutus, maksuvalmiudesta huolehtiminen ja perintä
• Sähköinen taloushallinto: mitä se on ja mitkä ovat sen hyödyt

Koulutus pidetään Uusyrityskeskus Ensimetrissä (Technopolis, Yliopistonrinne), Kalevantie 2, Tampere.

Oppimäärän hinta on 90 euroa + alv. 24 %.

Ilmoittautumiset: www.ensimetri.fi/koulutus

Lisätietoja koulutuksesta: anu.lehtola@ensimetri.fi

SOMEKOULU

10.10.2017 klo 16 – 19

Kouluttaja: Pauliina Mäkelä, Kinda Oy

Näin hyödynnän sosiaalista mediaa pk-yrittäjänä

Tässä koulutuksessa käydään läpi aktiivisesti yhdessä keskustellen seuraavia teemoja:

 • Mitä hyötyä ja mahdollisuuksia sosiaalinen media ja verkostoituminen tarjoavat pk-yrittäjälle?
 • yli 50 syytä käyttää sosiaalista mediaa, kuten
  • tiedon hakeminen ja nopea tiedon kulku
  • uuden oppiminen ja yleissivistyksen kasvaminen
  • verkostoituminen ja vertaistuki
  • yhteistyöskentely ja yhteistuotanto
  • ryhmäkeskustelut ja kokemukset
  • elämysten, oivallusten ja ideoiden jakaminen
  • uutiset ja tiedotus sekä vaikuttaminen
  • tilaisuudet ja sisältömarkkinointi
  • ammattialojen seuraaminen ja henkilöbrändi
  • rekrytointi sekä
  • huomio siitä, että sosiaalisen median käyttö ja näkyminen verkossa on tänä päivänä osa ammatillista ja sosiaalista pääomaa,
 • Myynti ja markkinointi sosiaalisessa mediassa nollabudjetilla
 • Läsnäolo ja toimintatavat sosiaalisessa mediassa
 • Sisältömarkkinointi eri sisältöyksikköjen (kuten valokuvien, videoiden ja livestriimauksen) avulla
 • Käytännön vinkkejä Facebookin hyödyntämiseen sisältömarkkinoinnissa
 • Käytännön vinkkejä Instagramin hyödyntämiseen sisältömarkkinoinnissa
 • Käytännön vinkkejä LinkedInin hyödyntämiseen sisältömarkkinoinnissa
 • Monikanavaviestintä
 • Sosiaalisen median strategia ja toimintasuunnitelma

Osallistujat voivat käydä yhdessä avointa keskustelua sekä ideoida koulutuksen aikana, miten hyödyntää sosiaalista mediaa ja sisältömarkkinointia oman yrityksen toiminnassa. Osallistujat saavat koulutuksen materiaalin sähköisesti. Osallistujat voivat myös itse vaikuttaa koulutuksen sisältöön lähettämällä ennakkoon kysymyksiä tai teemoja.

Kouluttajan aiempien koulutuksien esitysmateriaaleihin voi tutustua
SlideShare-palvelussa:
https://www.slideshare.net/PauliinaMakela/presentations.

Koulutus pidetään Uusyrityskeskus Ensimetrissä (Technopolis, Yliopistonrinne), Kalevantie 2, Tampere.

Oppimäärän hinta on 90 euroa + alv. 24 %.

Ilmoittautumiset: www.ensimetri.fi/koulutus

Lisätietoja koulutuksesta: anu.lehtola@ensimetri.fi

ASIANTUNTIJAPALVELUJEN MUOTOILU

26.10.2017 klo 16 – 19

Kouluttajat: Eeva Korhonen, Heidi Keso, Empiros Oy

Näin hyödynnän palvelumuotoilua oman asiantuntijapalveluni kehittämisessä

 • Palvelumuotoiluprosessi
 • Asiakasymmärrys
 • Palvelumuotoilun työkalut ja niiden hyödyntäminen
 • Asiantuntijatyön erityispiirteet ja haasteet
 • Palvelumuotoilun soveltaminen asiantuntijatyössä

Asiantuntijan suurin haaste on, miten tuotteistaa oma osaaminen ostettavaan muotoon. Palvelumuotoilun avulla tunnistat ja tuotat lisäarvoa työssäsi tai asiantuntijayrittäjänä toimiessasi.  Palvelumuotoilu on tapa kehittää palveluja ja se tarjoaa systemaattisen toimintamallin ja työkalut palvelujen kehittämiseen liiketoiminnan tavoitteet ja mittarit huomioiden. Tässä koulutuksessa saat tietoa palvelumuotoilusta ja sen soveltamisesta asiakaslähtöisen asiantuntijapalvelun kehittämisessä.

Koulutus pidetään Uusyrityskeskus Ensimetrissä (Technopolis, Yliopistonrinne), Kalevantie 2, Tampere.

Oppimäärän hinta on 90 euroa + alv. 24 %.

Ilmoittautumiset www.ensimetri/koulutus

Lisätietoja koulutuksesta: anu.lehtola@ensimetri.fi

KANNATTAVUUS- JA HINNOITTELUKOULU

28.11.2017 klo 16 – 19

Kouluttaja: Harri Meller, JSL Partners Oy

Näin hinnoittelen kannattavasti

 • Miksi hinnoittelu on tärkeää
 • Miksi hinnoittelussa usein epäonnistutaan?
 • Mitä hinta merkitsee asiakkaalle?
 • Miten hinnoittelen kannattavasti?
 • Mitkä ovat yleisimmät hinnoittelutavat?

Tässä koulutuksessa opit kannattavuuslaskennan ja hinnoittelun peruskäsitteet. Samalla ymmärrät katelaskennan tunnusluvut ja eri tekijöiden vaikutukset laskelmien lopputuloksiin. Koulutus soveltuu niin tuotteen kuin palvelun hinnoitteluun.

Koulutus pidetään Uusyrityskeskus Ensimetrissä (Technopolis, Yliopistonrinne), Kalevantie 2, Tampere.

Oppimäärän hinta on 90 euroa + alv. 24 %.

Ilmoittautumiset: www.ensimetri.fi/koulutus

Lisätietoja koulutuksesta: anu.lehtola@ensimetri.fi

 

 

 

 

 

 


 

 

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.