Suomi > Etusivu > Usein kysytyt kysymykset

Miten starttirahaa haetaan?

Varaa ensin aika Ensimetrin yritysneuvojalle liiketoimintasuunnitelman ja yritysidean arviointia varten. Starttirahaa haetaan TE-toimistosta. TE-toimistojen yhteystiedot löydät täältä.

Mitä pakollisia maksuja yrittäjälle kuuluu?

Päätoimisesti yritystoiminnasta elantonsa hankkivalle pakollisia maksuja ovat yleensä ennakkovero, yrittäjäeläkemaksu (YEL), sekä arvonlisävero. Kaikista maksuista on omat säännökset, joista on kerrottu tarkemmin mm. Perustajan oppaassa.

Olenko arvonlisäverovelvollinen?

Arvonlisäverovelvollisia ovat kaikki, jotka liiketoiminnan muodossa harjoittavat tavaroiden tai palveluiden myyntiä, vuokrausta yms. Suomessa. Ennen liiketoiminnan aloittamista on siitä tehtävä ilmoitus verottajalle. Tietyt toiminnat kuitenkin jäävät arvonlisäveron ulkopuolelle, kuten jos tilikauden myynti jää alle 10 000 euroon. Tutustu tarkemmin muihin säännöksiin verottajan sivuilla www.vero.fi.

Kuinka muutan yritysmuodon?

Yritysmuodon muuttamiseen liittyvistä menettelytavoista löytyy tietoa PRH:n http://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri.html -sivuilta. Verovaikutukset kannattaa selvittää tarkkaan, esim. tilitoimistosi kanssa.

Mikä on oikea yhtiömuoto?

Yrityksen perustajalla on useita vaihtoehtoja varsinaiseksi yhtiömuodoksi: toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta. Itse liiketoiminnan kannalta kaikki yritysmuodot ovat hyviä. Tärkeintä on miettiä mihin yritystoiminnalla pyritään. Jos esimerkiksi yrittämisen tarkoitus on turvata yhdelle henkilölle ja hänen perheelleen riittävä tulotaso, on toiminimi usein paras ratkaisu. Vastaavasti jos toimintaa sisältyy paljon riskejä ja/tai yritystä on tarkoitus jaajentaa on yleensä Oy paras vaihtoehto. Tarkemmin aiheesta on kerrottu Yrityksen perustajan nettioppaassa.

Milloin tarvitaan virallinen lupa ennen kuin voi aloittaa yritystoiminnan tai tarvitseeko muuttunut toiminta uuden luvan?

Luvanvaraiset elinkeinot sekä ilmoituksenvaraiset elinkeinot

Jos elinkeinonharjoittaminen on säädetty luvanvaraiseksi, on lupa hankittava ennen toiminnan aloittamista ja ilmoitettava myönnetystä luvasta kaupparekisteriin. Joskus elinkeinotoiminnan aloittamisesta täytyy tehdä ilmoitus viranomaisille, vaikka varsinaista lupaa ei tarvittaisikaan.

Lupia myöntävät kunnan tai kaupun­gin viranomaiset, poliisipiirit, aluehallintovirastot sekä ministeriöt. Lisäksi eräissä luontoa ja asuinympäristöä muuttavissa toimenpiteissä tarvitaan ympäristölu­pa. Valvira on sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen lupaviranomainen. Sähkölaitteet ja niihin liittyvät palvelut muuhun kuin omaan käyttöön: Turvatekniikan keskus TUKES. Matkatoimistoliikkeet: Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Alkoholin valmistus ja maahantuonti: Valvira. Tuontiin liittyvät luvat: Tullilaitos. Musiikki: Teosto ja Gramex. Elintarvikevirasto Evira valvoo elintarvikkeiden laatua ja turvallisuutta.

LOMAKKEITA

Luvanvaraisia aloja ovat mm. seuraavat:

• alkoholin valmistus, tuonti, myynti ja anniskelu

• terveydenhuollon palvelut

• sairaankuljetus

• taksi- ja muu ammattiliikenne

• autokoulutoiminta

• polttoaineiden kauppa

• räjähdysainekauppa

• asekauppa

• vartiointipalvelut

• sähköasennukset

• matkatoimistopalvelut

• tupakan myynti

Ilmoitusvelvollisuus koskee mm. seuraavia aloja:

• elintarvikkeiden myynti

• lääkärinä toimiminen

• sairaanhoitajana toimiminen

• lasten, vanhusten ja vammaisten hoitopalvelut

• kuntosalipalvelut

• hierontapalvelut

• kauneudenhoitopalvelut

• parturi- ja kampaamopalvelut

• kiinteistövälityspalvelut


Ulkomaalaiset
Suomessa ja Euroopan talousalueella (ETA) on laissa säädetyin ehdoin, ilman erityistä lupaa, oikeus harjoittaa laillista ja hyvän tavan mukaista elinkeinoa henkilöillä, joilla on asuinpaikka sekä yrityksillä ja yhteisöillä, joilla on kotipaikka Euroopan talousalueella.

Riskien hallinta ja vakuuttaminen?

Tässä selvitystyössä auttavat yrittäjää vakuutusyhtiöt, jolloin vältytään turhilta riskeiltä. Vakuutusyhtiöt auttavat riskien tunnistamiseksi ja erilaisten vaihtoehtojen kartoittamiseksi.

Mistä ja miten saan vaivattomimmin tarvitsemani henkilöstön?

TE-palvelut palvelevat työvoiman hankinnassa.

Mistä saan tietoja verotuksesta?

Verotukseen, kuten arvonlisäverotus ja miten hakeudutaan alv-velvolliseksi ja miten hakeudutaan ennakkoperintärekisteriin ja yrittäjän henkilökohtaiseen verotukseen liittyvät kysymykset, kannattaa ensin tutustua verottajan www-sivuihin www.vero.fi.

Aina on mahdollista myös ottaa suoraan yhteyttä verohallinnon neuvontaan. Verottaja antaa myös maksua vastaan ennakkotietoja erityiskysymysten ratkaisemiseksi.


Miten ja missä hoidan yritykseni rekisteröinnin?

Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta www.prh.fi löytyy yrityksen rekisteröintiin liittyvää tietoa sekä perusilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet.

Y-lomakkeet sekä maksukuitin voi lähettää suoraan osoitteeseen PRH - VEROHALLINTO, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 HELSINKI

Mistä saan tiedot yrittäjäeläkeasioissa?
Mistä löydän yrittäjän eläketurvaa koskevia tietoja?

Yrittäjäeläkkeen määräytymisperusteista ja määrästä saat tietoja Eläketurvakeskukselta www.etk.fi ja muista tarvitsemistasi vakuutuksista ja yrittäjäeläkkeestä saat tietoja myös vakuutusyhtiöistä.

Mistä saan apua kirjanpidon järjestämiseksi tai muuta apua kirjanpitoasioissa?

Kirjanpidon osalta kannatta määritellä omat tarpeet ja sitten kilpailuttaa kirjanpitotoimistoja parhaimman ja tarkoituksenmukaisimman palvelun saamiseksi omalle yritykselleen. Tutustu myös: www.taloushallintoliitto.fi

Mistä saan tietoja osingonjakoon liittyvistä säännöksistä?

Osingonjakoon liittyviä kysymyksiä ja vastauksia löytyy verottajan internet-osoitteesta www.vero.fi. Apuaan antavat myös verotukseen perehtyneet kirjanpitotoimistot ja konsultit.

Miten järjestän yritykseni markkinoinnin?

Avainkysymyksiä ovat paljonko olen valmis panostamaan tiedottamiseen, miten aion saavuttaa asiakkaani jne. Nämä kysymykset on yrittäjän itsensä ratkaistava. Hyvänä apuna voi olla esim. yrityksen kirjanpidosta vastaava. Tutustu markkinointioppaaseen

Mistä saan tietoja rahoituksesta ja vaihtoehtoisista mahdollisuuksista?

Hyvän kokonaiskuvan yrityksesi rahoituksen järjestämiseksi saat esim. www.finnvera.fi tai ottamalla yhteyden pankkiisi tai rahoitusyhtiöösi.

Rahoitus oman pääoman ehdoin
- yrittäjän omat varat
- muut osakkaat
- investointituet, www.finnvera.fi , www.ely-keskus.fi

Rahoitus vieraan pääoman ehdoin
- pankkilainat, linkit pankkeihin
- vakuutusyhtiöiden sijoitusluotot
- Finnvera Oyj, www.finnvera.fi

Yritystuet
Finnvera oyj www.finnvera.fi , ELY-keskus www.ely-keskus.fi
Pankit ja muut rahalaitokset.

Mistä löydän tietoja vapaista toimitiloista? Katso: www.toimitilat.kauppalehti.fi, www.toimitilat.fi

Mistä löydän yrittäjäjärjestöjen yhteystiedot?

Suosittelemme liittymistä yrittäjäjärjestöihin, sillä kaikki antavat esimerkiksi maksutonta lakiasianapua jäsenistölleen. Linkit Pirkanmaan Yrittäjiensivuille www.pirkanmaanyrittajat.fi ja Tampereen Kauppakamarin sivuille http://www.tampere.chamber.fi/ ja Suomen yrittäjiin www.yrittajat.fi


Valvira on sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen lupaviranomainen.