Suomi > Palvelut

Mitä saat Ensimetristä?

  • Mahdollisuuden testauttaa liikeideasi luottamuksellisesti eri alojen ammattilaisilla.
  • Apua liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman muotoiluun ja tarkentamiseen.
  • Maksutonta palvelua yrityksen perustamiseen ja viranomaisasiointiin liittyen.
  • Mahdollisuuden maksuttomaan tapaamiseen tarvitsemiesi asiantuntijoiden kanssa.
  • Suosituksia, ohjeita ja lausuntoja tukien ja rahoituksen järjestämiseksi.
  • Vertailutietoa ja osaamista jo menestyvien yritysten toiminnasta.